Taxaties

Bij het kopen en verkopen van onroerend goed zijn veel partijen betrokken. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de Belastingdienst en verzekeringsmaatschappijen spelen een rol. In geval van een echtscheiding kan een taxatie tevens van belang zijn en wordt een taxateur ingeschakeld. Alle betrokken partijen willen immers weten wat de waarde van de woning of het bedrijfspand is.

Taxatie woning

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ontvangen. De koper hoeveel hij maximaal moet betalen. Voor de bank is de executiewaarde belangrijk, voor de Belastingdienst de economische waarde en voor verzekeringen de herbouwwaarde. Bij echtscheiding willen de partners weten wat de overwaarde van de woning is.

Taxatie bedrijfsonroerendgoed  

Voor ondernemers is het belangrijk om inzicht te hebben in de huidige marktwaarde van het vastgoed. Voor financieringen, jaarrekeningen, fusies, koop of verkoop van onroerend goed is een objectieve waardebepaling essentieel. Een betrouwbaar taxatierapport geeft inzicht en voorkomt verrassingen achteraf.

Taxateur inschakelen 

De taxatie wordt doorgaans pas uitgevoerd als er een voorlopig koopcontract is getekend, dus als koper en verkoper tot overeenstemming zijn gekomen over de prijs. Omdat de aankoopmakelaar en verkoopmakelaar niet objectief zijn, wordt vaak een derde makelaar ingeschakeld. Makelaars zijn namelijk ook vaak taxateurs.

Taxateur in Leek

Jonkman Garantiemakelaars maakt taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis of bedrijfsobject. Wilt u een woning of bedrijfspand laten taxeren?

Bel 0594-510 100 Maak een afspraak